Zavod svetega Stanislava

ŠTUDENTSKI DOM JANEZA F. GNIDOVCA
Štula 23, 1210 Ljubljana – Šentvid
KONTAKTNA OSEBA: Nada Zupančič
TELEFON: 01/582 23 00
E-NASLOV: studentski.dom@stanislav.si
SPLET: jfg.stanislav.si

Študentski dom sprejme 104 študentk in študentov. Nudi dovolj miru za nemoten študij, obenem pa veliko priložnosti za prijateljsko srečevanje in osebno ter duhovno rast.