Velikonočno voščilo

Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel: »Gospod, ti mi noge umivaš?« Jezus je odvrnil in mu rekel: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje.« Peter mu je rekel: »Ne boš mi umival nog, nikoli ne!« Jezus mu je odgovoril: »Če te ne umijem, nimaš deleža z menoj.« Simon Peter mu je rekel: »Gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo.« Jezus mu je dejal: »Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge; ves je namreč čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi.« Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: »Niste vsi čisti.«  Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: »Razumete, kaj sem vam storil?«
(Jn 13,5-12)

Dragi prijatelji,
v teh prazničnih dneh bolj poglobljeno doživljamo velikonočno logiko življenja, ki preko umiranja vodi k poveličanemu življenju. Jezus se sklanja tudi k našim krhkim nogam, ko so velikokrat negotove, utrujene ali pa preveč navajene rutinskih korakov. Poklekuje pred nami, ki smo preveč zagledani vase, v svojo moč, v svoj prav. Želi nam umiti noge, da bi lahko stopili na pot novega življenja. Življenja, ki ga vodi logika služenja, darovanja, sočutja, spoštovanja vsakega človeka. Jezusov obraz se vidi v odsevu naših umazanih nog. Na sliki Siegerja Köderja Gospodovo obličje zasije tam, kjer je zbrana umazanija Petrovih nog. Kjer Jezus vstopa v umazan svet, iz tega umazanega sveta seva njegovo poveličano obličje. To je skrivnost velike noči, to je središče naše vere. To je tudi razlog našega veselja.

Želimo vam veselo in blagoslovljeno praznovanje velikonočnih praznikov!

Klara Zaletej  
tajnica 

Roman Golobokar
voditelj Unipasa 

Domen Golob
pastoralni sodelavec