Zavod Dominika, Hčere Marije Pomočnice

ŠTUDENTSKI DOM ALOJZIJE DOMAJNKO
Gornji trg 21, 1000 LJUBLJANA
KONTAKTNA OSEBA: s. Mojca ŠimencHMP
TELEFON: 031 724 169
E-NASLOV: studentskidom.ad@gmail.com
SPLEThttp://sd.zavod-dominika.si/