Nikodemovi večeri 2016 "Radost ljubezni"

8. večer: Rešena iz pekla

Ania Golędzinowska je na letošnjem zadnjem Nikodemovem večeru, 24. 11., pred polno dvorano Teološke fakultete iskreno spregovorila o svoji življenjski zgodbi. Iz težkega otroštva se je želela izviti z izhodom v svet visoke mode. Toda tudi to okolje je prineslo še nove rane. Odpuščanje, ljubezen in iskanje sreče so tri ključne besede,

Več ...

7. večer: Kje so naši sinovi in hčere?

Aleš Čerin

Neža Repanšek

Na predzadnjem srečanju v okviru letošnjih jubilejnih Nikodemovih večerov sta s svojimi prispevki nastopila Aleš Čerin in Neža Repanšek, ki sta spregovorila o vzgoji otrok in mladostnikov ter njihovem osamosvajanju.

Več ...

6. večer: Evangelij družine in problemi ljudi

Kaj je evangelij družine in kako ga danes živeti in oznanjati? Na okrogli mizi smo spregovorili o tem kako to temo odpira papež Frančišek v sinodalni spodbudi Radost ljubezni in kako jih vidijo in živijo gostje.

 

 

Več ...

5. večer: Izzivi vzgoje v digitalni dobi – Izpolnjujoča ali kompulzivna spolnost

V ponedeljek, 21. novembra, je na 5. dogodku v okviru jubilejnih 50. Nikodemovih večerov v Ljubljani obiskovalce nagovoril Peter Topić, strokovnjak s področja zasvojenosti s seksualnostjo.

V predavanju z naslovom: »Izzivi vzgoje v digitalni dobi - izpolnjujoča ali kompulzivna spolnost« je skoraj

Več ...

4. večer: Praznovanje 50-letnice

Četrtek, 17. novembra 2016, je bil v Ljubljani in Mariboru namenjen praznovanju. V Ljubljani smo obeležili 50 let neprekinjega izvajanja Nikodemovih večerov, v Mariboru pa 40 let. Praznovanje smo začeli s zahvalno mašo v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja. Ob somaševanju duhovnikov je mašo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik,

Več ...

3. večer: "Vsakdanja" ljubezen v zakonu

Tretji Nikodemov večer je potekal ob pogovoru o radosti oziroma realnosti ljubezni v zakonskem in družinskem življenju. Z nami sta bila dva zakonska para: Jani in Sanja Jeriček ter Štefka in Peter Dolenc. Slišali smo veliko bogatih spodbud in se tekom večera večkrat nasmejali slikovitemu prikazu različnih dinamik med zakoncema.

Več ...

2. večer: Družina med poklicanostjo in resničnostjo

Drugi večer 50. Nikodemovih večerov je potekal pod naslovom “Družina - med poklicanostjo in resničnostjo”. Osrednja tema dogodka je bil pregled glavnih vsebinskih poudarkov posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia (Radost ljubezni). Gostje okrogle mize so bili dr. Ivo Kerže, dr. Aleš Maver, Karmen Kristan in dr. Stanislav Slatinek.

V uvodnih predstavitvah so se gostje dotaknili različnih vidikov apostolske spodbude.

Več ...

1. večer: Jaz – midva – mi pred Bogom

V prvem izmed letošnjih jubilejnih 50. Nikodemovih večerov nas je nagovoril upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek. Svoje razmišljanje je naslovil z »Jaz – midva – mi pred Bogom« z njim pa je želel postaviti nekakšen okvir papeževe apostolske spodbude Radost ljubezni. Tako je že v začetku opozoril na zadnji del dokumenta v katerem papež pravi, da ni nobena družina nebeška resničnost že sedaj, da vendar pa k tej popolnosti vsaka družina teži (Al 325). Po mnenju nadškofa je to zato,

Več ...

Vsebine večerov

Letošnji Nikodemovi večeri za študente in izobražence v Ljubljani obhajajo zlati jubilej. V osmih večerih se bomo skupaj s papežem Frančiškom, predavatelji, pričevalci ter udeleženci okroglih miz zazrli v družino, ki tudi v današnjem času predstavlja neodpovedljiv ideal in vrednoto. Obenem se bomo zavedali, da sočutje z družinami in pari v stiski ne pomeni oslabitve evangeljskega sporočila, temveč pastoralno željo, da bi utrdili vse, kar je šibko in preprečevali neporebne zlome. S praznovanjem želimo obeležiti tudi zlati jubilej.

Ponedeljek, 14. 11.
Jaz – midva – mi pred Bogom
Mons. dr. Marjan Turnšek

Par, ki ljubi in posreduje življenje, je resnična in živa »podoba« - (ne tista iz kamna ali zlata, ki jo dekalog prepoveduje) - zmožna je pokazati Boga stvarnika in odrešenika. Zato postaja rodovitna ljubezen simbol notranje Božje resničnosti. (AL 11)

Družina ni abstraktna ideja, ampak praktično področje, ki je podprto z nežnostjo in rodovitnostjo. Zato je Božja beseda vir tolažbe in spremljanja vsake družine. Družinska duhovnost je duhovnost prehajanja od jaza na naju in na nas, v drži skrbi, tolažbe in spodbude. Vse družinsko življenje je pastirstvo v usmiljenju. Vsak izmed nas, po svoji ljubezni in skrbi, zaznamuje življenja drugih.

Torek, 15. 11.
Družina med poklicanostjo in resničnostjo

Okrogla miza: dr. Stanislav Slatinek, Karmen Kristan, dr. Ivo Kerže, dr. Aleš Maver

Radost ljubezni, ki jo živijo družine, je tudi velika radost Cerkve. Sinodalni očetje so pokazali, da kljub mnogim znamenjem krize zakona »želja po družini ostaja živa, predvsem med mladimi. Ta želja krepi Cerkev«. Kot odgovor na to hrepenenje je »krščansko oznanilo o družini zares vesela novica«. (AL 1)

Namen okrogle mize je pregled glavnih vsebinskih točk posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia (Radost ljubezni). Gostje nanjo ne bodo pogledali le z različnih zornih kotov in iz različnih življenjskih izhodišč, marveč jo bodo sočasno umestili v čas in prostor, v katera prihaja in ju nagovarja, ter v izročilo in sedanji trenutek Cerkve.

Sreda, 16. 11.
»Vsakdanja« ljubezen v zakonu

Pričevanja: Štefka in Peter Dolenc, Sanja in Jani Jeriček

Zakon je dragoceno znamenje, kajti »ko mož in žena praznujeta zakrament zakona, se v njiju tako rekoč zrcali Bog ter vtisne vanju svoje lastne poteze in neizbrisen značaj svoje ljubezni«. (AL 121)

Kako se praznovanje zakramenta zakona odraža v vsakodnevnem ritmu družine in para? Katere so stalnice v družini, na katere družbene, ekonomske in druge spremembe nimajo vpliva?

Četrtek, 17. 11.
Praznovanje 50. letnice Nikodemovih večerov

18.30 Slovesna maša v stolnici

19.30 Praznovanje na Teološki fakulteti. Zbrane bo nagovoril Milan Knep: SLOVENSKI IZOBRAŽENEC VČERAJ IN DANES.

Ponedeljek, 21. 11.
Izzivi vzgoje v digitalni dobi - izpolnjujoča ali kompulzivna spolnost

Peter Topić

Sinodalni očetje so opozorili na današnje »kulturne težnje, za katere se zdi, da vsiljujejo čustvenost brez omejitev, (...) narcisistično, nestabilno in spremenljivo čustvenost, ki posameznikom vedno ne pomaga doseči večje zrelosti«. Izrazili so zaskrbljenost zaradi »razširjenosti pornografije in trgovanja s telesom, ki jo med drugim spodbuja napačna raba svetovnega spleta« in zaradi »položaja ljudi, ki so prisiljeni v prostitucijo«. V tem kontekstu »so pari včasih negotovi, neodločni in s težavo najdejo možnosti za svojo rast. Veliko jih je, ki obtičijo na začetnih stopnjah čustvenega življenja in odnosa do spolnosti.« (AL 41)

Spolnost je iz tabuja postala nekaj, kar srečujemo na vsakem koraku. Pogosto v izkrivljenih oblikah, od pornografije do seksualnih odvisnosti. Se lahko temu upremo in mlade ter sebe vzgajamo za izpolnjujočo spolnost?

Torek, 22. 11.
Evangelij družine in problemi ljudi

Okrogla miza: dr. Igor Bahovec, dr. Mojca Belcl Magdič, dr. Blaž Jezeršek

... krščanske družine so po milosti zakramenta zakona glavni subjekti družinske pastorale, predvsem zato, ker nudijo »veselo pričevanje zakoncev in družin kot domače cerkve«. (AL 200)

V središču večera je vprašanje »Kaj je evangelij družine in kako ga danes živeti in oznanjati?«. Šesto poglavje Amoris Laetitia spregovori o zakonu in družini od priprave na zakon do zrelega obdobja družin. Pomembne teme poglavja so lepota in smisel zakonske zveze kot zakramenta in kako to posredovati mladim generacijam, kako v življenju praznovati in se veseliti, kako žalovati, kaj storiti, ko se v družinah pojavijo stiske, krize, rane, razdori in ločitve, smrt. Kako oblikovati primerne odnose med družino in župnijo, kaj pomeni spremljanje, razločevanje, vključevanje? Kaj storiti glede zapletenih situacij mešanih zakonov, vprašanja neporočenih parov itd.?

Sreda, 23. 11.
Kje so naši sinovi in hčere?

Aleš Čerin, Neža Repanšek

»Véliko vprašanje torej ni, kje se otrok fizično nahaja, s kom je v tem trenutku skupaj, ampak kje se nahaja v eksistencialnem smislu, kje stoji v smislu svojih pogledov, svojih ciljev, svojih želja in svojih življenjskih načrtov.« (AL 261)

Vzgoja v družini prej ali slej naleti na vprašanje: kje je meja? Do kod mladim nuditi varnost in kako jih spodbuditi, da iz varnega družinskega gnezda poletijo v samostojnost? Ob kratkih predavanjih bomo spoznali, kje so danes mladi in kako jim družina lahko pomaga, da se osamosvojijo.

Četrtek, 24. 11.
Rešena iz pekla
Ania Golędzinowska

Pričevanje Anie, ki jo beg iz zlorab, z drogo in spolnostjo prepredenega otroštva iz Poljske pripelje v Italijo, v svet mode in spektakla, pa tudi v sveti izkoriščanja in nočnih klubov, nato pa spet v svet mode in visoke družbe ter novih zlorab. Začaran krog, v katerem se znajde, traja, dokler se ne napoti v Međugorje.

PROGRAMSKI LIST

PLAKAT