Zgodovinski pregled Nikodemovih večerov

Nikodemovi večeri kot način verskega izobraževanja segajo v čas po 2. vatikanskem koncilu. Leta 1965 je Medškofijski odbor za študente začel z organizacijo in izvedbo teološkega tečaja za versko izobraževanje odraslih, ki je kaj kmalu dobilo ime po Nikodemu, judovskemu prvaku, ki je ponoči na skrivaj prišel do Jezusa in se z njim pogovarjal o božanski naravi Kristusa in možnosti ponovnega rojstva (prim. Jn 3,1-21). Zaradi nenaklonjenosti političnega sistema so Nikodemovi večeri prestajali takšne in drugačne težave ter ovire, vendar je bila želja in potreba ljudi po tovrstnih izobraževanjih prevelika, da bi se ta proces izobraževanja lahko ustavil.

Tematike Nikodemovih večerov so bile zelo različne, od strogo cerkvenih do širše družbenih. Vsako leto se je na podlagi predavanj skušalo izdati tudi zbornik predavanj in nekatere je še vedno moč kupiti na sedežu študentske pastorale.