Konec 43. Nikodemovih večerov

Vse zvočne posnetke lahko najdete v audio arhivu radia Ognjišče, lahko pa si v nekaj vrsticah preberete povzetek vsakega večera posebej …

 

V ponedeljek 16. 11. 2009 ob 20.00 je mag. Klemen Svetelj, ob navzočnosti polne dvorane poslušalcev, otvoril 43. Nikodemove večere, ki potekajo pod naslovom: Skrivnosti poznanega – Objem Boga v evharistiji.

PONEDELJEK, 16.11.09 »Evharistija – skrivnostna navzočnost«
EVHARISTIJA – SKRIVNOSTNA NAVZOČNOST je bila prva tema, ki jo je pripravil p. Miran Špelič OFM.  Dotaknil se je nekaj najpomembnejših teoloških razmislekov o Kristusovem telesu v podobi kruha. Najprej smo se podali na zanimiv sprehod skozi zgodovino razvoja krščanske refleksije o evharistiji. Začeli smo pri prvih navodilih o obhajanju tega zakramenta ob koncu prvega stoletja po Kristusu in nadaljevali vse do današnjih dni. Zatem smo se pomudili ob vprašanju, kaj evharistija pomeni za nas danes. Ob koncu predavanja smo lahko slišali še razmislek brata Špeliča o različnih dojemanjih Jezusove navzočnosti v zakramentu evharistije, ki se je končal pri navzočnosti, ki nas bo preoblikovala ob koncu časov.

Tudi vprašanja poslušalcev, ki so sledila predavanju, so izzvala mnogo zanimivih odgovorov. Segala so na različna področja: vse od pravil v liturgiji in ekumenskega dialoga do našega osebnega odnosa do evharistije.

Nedvomno je bil večer tako teološko kot duhovno zelo bogat. Bil je naš prvi korak na poti odstiranja tančic Kristusove navzočnosti v zakramentu evharistije. Organizatorji samo upamo, da se bo topel odziv poslušalcev, ki jih je bilo v dvorani malo pod 300, v naslednjih dneh nadaljeval in se še stopnjeval.

TOREK, 17.11.09 »Razkrijmo skrivnost, odeto v tančico«
Gost letošnjega drugega Nikodemovega večera je bil KARLO BOLČINA. Med predavanjem na temo RAZKRIJMO SKRIVNOST, ODETO V TANČICO je spregovoril o pomenu liturgičnega prostora, oseb in simbolov.

Med predavanjem in z odgovori na zastavljena vprašanja, je poslušalcem odkrival skrivnost, ki se skriva za določenimi simboli, gestami, cerkvenimi objekti in s tem odpiral pot do boljšega razumevanja liturgije in do bolj osebnega odnosa z Bogom. Do izraza je prišla lepota in bogastvo krščanske tradicije, duhovnost, ki se močno izraža tudi preko umetnosti in dialog med vero in različnimi kulturami. Da se človek prepusti Skrivnosti, je potrebna določena mera razumevanja krščanske simbolike. Vstop Božjega v človeški čas in prostor je nekaj čudovitega in tekom stoletij dobiva vedno nove izraze. Predavanje Karla Bolčine je bilo dobra izhodiščna točka za odkrivanje Božje in človeške govorice ter smisla, ki se skriva za tem dialogom.

SREDA, 18.11.09 »Mladi, pa k maši«
Tretji večer smo se zbrali na okrogli mizi z naslovom »MLADI, PA K MAŠI«. Na okrogli mizi se je zbralo pet gostov: Jeanette Johan, jezusova stražarka, Alek Zwitter, duhovnik skuponosti emanuel, skavtinja Ana Strajnar, voditelj oratorija slovenija Jure Babnik in Tadej Stegu iz neokatehumenske poti.

Po glasbenem uvodu Primoža Križaja in Filipa Firbasa smo se najprej ustavili ob vprašanju, zakaj mladih evharsitija ne nagovarja. Vedno nam je hudo, če se zdi, da Jezus mladim ni več blizu, pa vendar moramo sprejeti, da je on tisti, ki navdihuje in kliče. Po različnih skupnostih imamo različne prakse posredovanja liturgije, a v vseh prepriča predvsem osebna vera, ki jo živi skupnost. Skupaj smo prišli do tega, da ni tako pomembna oblika, s katero bi skušali mladim mašo približati, pomembnejša je pristnost in resnično osebno doživljanje  – živ odnos z JK.

ČETRTEK, 19.11.09 »Zakonca Dolinar«
PRVI TEDEN letošnjih Nikodemovih večerov smo zaključili s pričevanjem zakoncev Dolinar.

Oba sta dejavna tako v Cerkvi kot v družbi. Ga. Mojca je nekdanja poslanka in ministrica, g. Matjaž pa občinski svetnik. Oba sta aktivna tudi v svoji župniji. Tako sta nam spregovorila iz svojih bogatih izkušenj zakonskega življenja in dela v družbi in politiki. Začela sta pri družinah, v katerih sta odraščala. Tudi s pomočjo vprašanj poslušalcev sta se dotaknila medosebnih odnosov, odnosa do Boga in zakramentov, dejavnosti v župniji, pomoči pri vzgoji svojih nečakov, kulturnega udejstvovanja, njunih vzgibov za politično delovanje … Ob vprašanjih poslušalcev sta te teme le še poglobila in razširila.

Zakonca Dolinar sta bila nedvomno primerna sogovornika ob koncu prve polovice letošnjih Nikodemovih večerov, saj sta o vseh tistih vidikih evharistije, o katerih smo govorili prve tri večere morda malo bolj teoretično, spregovorila iz lastne izkušnje dejavnih državljanov in krščanskega zakonskega para.

PONEDELJEK, 23.11.09, »Teologija telesa«
Na petem letošnjem Nikodemovem večeru so nas gostje popeljali v, lahko rečemo, teološko revolucionarni svet Teologije telesa Janeza Pavla II.

Najprej je nekaj temeljnih miselnih poudarkov pokojnega papeža povzela uršulinka s. Marjeta Pija Cevc. Sledil je pogovor še z ostalimi gosti: Ano Vogrinčič, Tomažem Ketejem in Štefanom Križišnikom. Ob pomoči vprašanj poslušalcev so se dotaknili mnogih tem v povezavi s človekovim telesom: spolnih odnosov in čistosti v zakonu in zunaj njega, Božjega razodevanja v spolnosti, telesne samopodobe, celibata, čistosti …

Odziv poslušalcev, ki so popolnoma napolnili veliko dvorano Teološke fakultete, je dokazal, da je teologija telesa in naš odnos do telesa na splošno tema, ki je aktualna za vse, še zlasti za mlade. Organizatorji lahko upamo le, da so na Nikodemovem večeru dobili odgovore na vprašanja, ki so jih iskali.

TOREK, 24.11.09 »Boj med vraževerjem in molitvijo«                                                          
Včeraj zvečer je velika dvorana Teološke fakultete ponovno pokala po šivih. Poslušalce je očitno pritegnila tema z naslovom »Boj med vraževerjem in molitvijo« in predavatelj g. Marijan Veternik.

Kot eksorcist Mariborske nadškofije nam je iz lastne izkušnje spregovoril o vstopnih mestih, na katerih lahko v naša življenja vstopa hudi duh. To se lahko zgodi na primer zaradi osebnih grehov ali grehov v družinskem deblu, zaradi notranjih ran, lahko je vzrok ukvarjanje z okultizmom … Podal je tudi mnogo konkretnih primerov oseb, ki so bile pod vplivom hudiča. Še večji poudarek pa je v svojem predavanju dal načinom, kako se lahko pred zlom zatečemo v objem Božje milosti. Nujna je seveda sveta spoved, ki vodi k spreobrnjenju ter k resnični odpovedi hudemu duhu in grehu. Pomaga tudi molitev, zadoščevanje in blagoslavljanje. V težjih primerih se je seveda potrebno zateči k eksorcizmu, ki ga opravi za to določeni duhovnik. Izredno blagodejna pa je vedno v ta namen opravljena sveta maša in redno prejemanje svete evharistije. Evharistija je namreč način, po katerem Jezus najbolj konkretno, s svojim Telesom, vstopa v naše življenje.

SREDA, 25.11.09  »Duhovna ritmična glasba v evharistiji«
Sredin Nikodemov večer je kot prejšnji teden zaznamovala okrogla miza. Tokrat je bila tema »Duhovna ritmična glasba v evharistiji«. Naš pogovor je bil torej predvsem glasbeno obarvan. Spraševali smo se, kako lahko z duhovno ritmično glasbo obogatimo obhajanje svete maše ter kako reševati težave in konflikte, ki včasih ob tem nastajajo.

Z nami so bili Roman Starc, župnik in vodja škofijske liturgične komisije, Boštjan Leskovar, ki je v skupnosti Emanuel odgovoren za liturgijo, Grega Strajnar, glasbenik in avtor številnih duhovnih ritmičnih pesmi, ter salezijanec Peter Pučnik, ki pri svojem delu z mladimi vidi glasbo kot nepogrešljivo.

V pogovoru smo se dotaknili mnogih področij – od skrbi za primerno izbiro pesmi pri sveti maši do konfliktov, ki pogosto nastajajo v župnijah zaradi duhovne ritmične glasbe. Zaključili pa smo z ugotovitvijo, ki je skupna tako ljudskemu in zborovskemu petju kot duhovnim ritmičnim pesmim: glasba mora v evharistiji človeku pomagati tako praznovati in se zahvaljevati Bogu kot pasti pred Njim na kolena. Seveda ob za to primernem trenutku.

ČETRTEK, 26.11.09 »Evharistija v zaporu«
Če se nekoliko poigramo z besedami, lahko rečemo, da je zadnji Nikodemov večer minil na meji med svobodo in nesvobodo. Spregovoril nam je namreč zaporniški duhovnik Robi Friškovec. V predavanju z naslovom Evharistija v zaporu je primerjal obhajanje svete maše s prestajanjem zaporne kazni obsojenca. Prihod mašnika in ministrantov k oltarju je na primer podoben prihodu v zapor in pozdravu paznika, vzklik: »Gospod, usmili se,« pa kesanju nad storjenim dejanjem. Tako smo celotno sveto mašo pregledali v luči življenja obsojenih storilcev kaznivih dejanj. Robi si je pri tem pomagal z dvema kratkima filmoma, ki sta poskušala zajeti nekaj misli in drobcev iz življenja zapornikov. Z vsem svojim nastopom in karizmo pa je podal močno pričevanje in zgled za vse poslušalce v dvorani.

S tem so se letošnji Nikodemovi večeri v Ljubljani zaključili. Organizatorji smo z njimi želeli pogledati na evharistijo z različnih vidikov in s tem hkrati začeti pripravljati tla za slovenski evharistični kongres, ki ga bomo obhajali 13. junija prihodnje leto. Sodba, ali nam je to uspelo ali ne, pa je prepuščena številnim obiskovalcem, ki so prišli poslušat naše goste v preteklih dveh tednih.