Kateheze po krovnem dokumentu “Pridite in poglejte”

Kako mladim približati krovni dokument "Pridite in poglejte"? Le prebiranje dokumenta gotovo ni zanimivo. To lahko počne vsak tudi sam doma. Mladi želijo nekaj več. Napisano lahko skupaj z njimi prenesemo na realno življenje in konkretne situacije, s katerimi se sooča mlad človek.

Tu smo oblikovali nekaj katehez, ki so osnovane po temah krovnega dokumenta. Osredotočene so utrjevanje naše vere povezovanje vere z življenjem.

1. Za uvod: Kristjan v odnosu do sveta. Kako naj se mlad kristjan znajde v tem svetu? Kako živeti v tem svetu, da bo moje živlenje odražalo krščansko držo?

2. Sekularizacija: Kako živeti v družbi, ki pravi Bogu: "Zbogom!"

3. Prednosti in slabosti Cerkve na Slovenskem. Kaj mi o Cerki govori zgodovina Cerkve? Kaj v Cerkvi spodbuja mojo vero in utrjuje mojo identiteto kristjana?

4. Razmišljanje ob prvem temeljnem načelu Od množičnega krščanstva k občestveni in osebni veri.

5. Izviri mojega duhovnega življenja: Koliko zaupam v moč molitve? Koliko poznam Sveto pismo?

6. Živa občestva: Kateheza o tretjem pastoralnem izzivu.

7. Odpuščeni so ti tvoji grehi: Kateheza o petem pastoralnem izzivu se dotakme vprašanj o odpuščanju, grehu in spravi.

8. Poklicanost in poslanstvo: Kateheza o drugem pastoralnem izzivu.

Nekatere kateheze vsebujejo tudi predloge glede načina izvedbe (metodika). Naj vam bodo v pomoč pri pripravah srečanj za mlade. Ob tem pa velja, da voditelj skupine najbolje pozna udeležence in sklupino in zna sam najbolje presoditi, kako bi bilo posamezno srečanje primerno oblikovati.

V pripravi so še naslednje kateheze:

  • Razmišljanje ob drugem temeljnem načelu Od delne v celovito vero.
  • Razmišljanje ob tretjem temeljnem načelu Od poučevalne v dialoško in pričevalno govorico
  • Kateheza o evharistiji, ki je prav tako eden od izvirov kristjanovega življenja.
  • Sočutje in pravičnost – četrti pastoralni izziv