Ekipa

Predstavitev študentskega duhovnika

Od 1. septembra 2018 je za študentskega duhovnika v Ljubljani imenovan Roman Globokar, docent pri katedri za moralno teologijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

Roman Globokar je študiral teologijo v Ljubljani (1991-1993) in v Rimu (1993-2001). Doktoriral je s področja etične odgovornosti človeka za vsa živa bitja. Od 2001 je poučeval predmet Vera in kultura na Škofijski klasični gimnaziji. Od 2005 predava različne predmete s področja teološke etike na Teološki fakulteti v Ljubljani. Od 2006 do 2018 je bil direktor Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Kot raziskovalec je gostoval na Boston Collegu v ZDA (januar – marec 2015) in na Trinity Collegu v Dublinu (marec – junij 2018). Od leta 2005 je član Komisije RS za medicinsko etiko in od leta 2011 član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Sodeluje v različnih mednarodnih združenjih s področja etike, teologije in pedagogike.

V duhovnika je bil posvečen leta 1997, od leta 2001 je bil kaplan v Zavodu sv. Stanislava, od leta 2011 pa je duhovni pomočnik v župnijah Sora in Katarina. Vseskozi je bil dejaven na področju pastorale mladih, organiziral je duhovne obnove in poletne tabore za mlade. Igra kitaro, rad hodi v hribe, rad se pogovarja in razpravlja, zanimajo ga aktualna družbena vprašanja, o katerih z veseljem debatira tudi z drugače mislečimi …

Kot študentski duhovnik je na voljo za osebni pogovor in spoved, za sodelovanje pri različnih skupinah, za vodenje bogoslužij, za organizacijo pogovornih večerov, za vodenje duhovnih obnov in počitniških taborov, za organizacijo romanj … Predvsem želi prisluhniti potrebam in željam študentov in zaposlenih v visokošolskih ustanovah ter želi biti njihov sopotnik na poti osebne in občestvene vere.

Kontakt: roman.globokar@unipas.si