Kategorija: Katoliški študentski domovi

Objavljamo seznam katoliških študentskih domov z njihovimi kontaktnimi številkami in naslovi.

  • Jezuiti

    JEZUITSKI KOLEGIJ V LJUBLJANA Ulica stare pravde 11, 1000 LJUBLJANA Kontaktna oseba: p. Damjan Ristić SJ  Telefon: 041 416 871 E-naslov: kolegij@jsj.si Splet: http://www.jezuiti.si/?p=20343      

  • Hiša v Tomačevem

    HIŠA V TOMAČEVEM (za fante) Tomačevo 18, 1000 LJUBLJANA ŽUPNIJA LJUBLJANA SV. KRIŽ KONTAKTNA OSEBA: Peter Možina TELEFON: 040 789 710 E-NASLOV: zupnija.lj-zale@rkc.si SPLET: http://www.ljubljana-sveti-kriz.si/dejavnosti/hisa-v-tomacevem/ Hiša v prijetnem tomačevskem okolju…