Biblični vikend: S Pastirjem na poti Občestva

Biblična šola Evangelii Gaudium in slovensko biblično gibanje vabita na biblični vikend v Stično, ki bo potekal od 19. do 21. oktobra 2018.

Naslov:  S Pastirjem na poti Občestva

Vodi prof. dr. Maksimiljan Matjaž

Izhodiščni odlomek tokratnega bibličnega srečanja bo Jezusova prilika o izgubljeni ovci (Lk 15,4-7), s katero nam Gospod sporoča svojo brezpogojno ljubezen do vsakega človeka ter hkrati prebuja v nas duha občestvenosti in čut odgovornosti do drugih. Učenci Besede v Svetem pismu ne iščemo magičnih besed, poceni tolažb ali prerokb, temveč Resnico, ki je življenje v občestvu z Očetom in Sinom in Svetim duhom in celotno Cerkvijo. Poslušamo Učitelja, ki nam ne ponuja nekega novega nauka, ampak nam podarja sebe samega, da ga sprejmemo, smo z njim, se mu zaupamo, se mu izročamo in tako zaživimo novo življenje, ki nam je bilo s krstom že podarjeno.

Prijave pri Ani (ancka.rozman@gmail.com) več na www.eksegeza.net

Drugi dogodki Biblične šole Evangelii Gaudium