Nikodemovi večeri 2012: Na razpotju

alt

 

NIKODEMOVI VEČERI 2012: NA RAZPOTJU

Kam gremo in kam bi radi šli?

 

12. – 22. november 2012

 vsak večer od ponedeljka do četrtka ob 19.30

Dvorana Teološke fakultete, Poljanska 4, Ljubljana

 

 

Naslov Nikodemovih večerov 2012 Na razpotju želi zajeti duh časa in novo obdobje pastoralnega načrtovanja v Cerkvi na Slovenskem. Nikodemovi večeri 2012 predstavljajo priložnost za refleksijo naših miselnih konceptov, vrednot in življenjskih stilov, ki jih bomo postavljali pod vprašaj ter spodbujali k potrebnim spremembam v nas samih, Cerkvi in družbi. Tematika večerov se naslanja na krovni dokument Slovenskega pastoralnega načrta »Pridite in poglejte«, ki ga želimo skupaj z govorci ovrednotiti ob izkušnjah na osebnem, cerkvenem in družbenem področju. Čutimo, da stojimo na razpotju in pred potrebnimi odločitvami, kje smo, kam gremo in kam bi zares radi šliskupaj!