7. večer: PO SINODI O DRUŽINI

Sreda, 25. 11.

Gostje: p. mag. Branko Cestnik, dr. Ivo Kerže, Dani Siter, dr. Andrej Saje Moderator: mag. Helena Jaklitsch

»Nekateri med vami čutijo ali bodo čutili Gospodov klic v zakon, da oblikujejo družino. Danes mnogi mislijo, da ta klic ni v modi, toda to ni res! Prav zato celotna cerkvena skupnost živi posebno obdobje premišljevanja o klicu in poslanstvu družine v Cerkvi in sedanjem svetu.« (Papež Frančišek, Poslanica za XXX. svetovni dan mladih)
Kar dve zaporedni zasedanji sinode škofov kot osrednjo temo obravnavata družino. Že s široko zastavljenimi pripravami je sinodalno dogajanje sprožilo val zanimanja tako med vernimi kot neverujočimi. So na obzorju spremembe nauka ali le pastoralnih praks? Kateri so glavni izzivi in napetosti, s katerimi se sooča sinoda in kakšne smernice prinaša za prihodnost? Z gosti se bomo pogovarjali o sinodalnem dogajanju, ki bo vrhunec doseglo na zasedanju 4. in 25. 10. 2015 v Rimu. Kakšne posledice prinaša zasedanje za Cerkev in družbo v Sloveniji?

Glasbeno molitveni uvod

Uvod v predavanja

Mag. Branko Cestnik

Ivo Kerže

dr. Andrej Saje

Dani Siter

Pogovor