5. večer: SPLAV IN POTEM?!

Ponedeljek, 23. 11.

Gostja: Bernardette Goulding Moderator: Tomaž Mikuš

V petem Nikodemovem večeru 2015 smo prisluhnili pričevanju Bernardette Goulding o splavu, posledicah, duhovnem ozdravljenju.

»V srcu vsakega moškega in vsake ženske neprestano odmeva Gospodovo vabilo: »Iščite moje obličje!« (Ps 27,8). Istočasno se moramo vedno soočati z ubogo pogojenostjo, ki jo imamo kot grešniki. … Bog je tisti, ki nas očisti, da moremo priti v njegovo prisotnost … Dovolj je storiti majhen korak k Njemu, ki nas vedno čaka z odprtimi rokami, posebej v zakramentu sprave, ki je posebna priložnost za srečanje z Božjim usmiljenjem, da očisti in obnovi naša srca.« (Papež Frančišek, Poslanica za XXX. svetovni dan mladih)
Kaj se dogaja v človeku, ko se odloča za ali proti splavu? Kakšna moralna zmedenost, pa tudi moralne dileme vladajo na tem področju? Kakšna je dinamika dogajanja po tem dejanju, če se odloči za da ali pa za ne? Gostja vodi Rachel's Vineyard, kjer pomaga ženam, možem in družinam, ki so ranjeni zaradi splava. Vsako leto vodi več duhovnih obnov po vsem svetu.

Večer je z odličnim nastopom na harfi odprla Lara Hrastnik, študentka na Glasbeni akademiji v Ljubljani.

 

Predavanje simultano v slovenščino prevajal Benjamin Sitar

Pogovor